Skanderborg


Offentlig sektor – Vandselskaber

Forsyning, selvstændige selskaber

Mange projekter med varighed fra 6 måneder og op til flere år.

Ofte mindre organisationer (10-40 medarbejdere) med anvendelse af eksterne virksomheder til gennemførelse af store anlægsprojekter.

 

Præsentationer fra MPI Vandseminar December 2015

MPI Nils Marstrand indledning – Vandseminar

Aarhus Vand MPI Seminar december 2015

Skanderborg Forsyning_MPI 7.12.2015

Kalundborg Forsyning strategi

MPI præsentation seminar Vandselskaber dec. 2015

MPI Vandselskaber generel præsentation dec. 2015

Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S står for drift og anlæg af den tidligere offentlige vandforsyning samt spildevandforsyningen i Skanderborg Kommune. Vandforsyningen producerer årligt ca. 1 mio. m3 drikkevand, der leveres til ca. 6.000 kunder. Spildevandsforsyningen behandler årligt ca. 2,4 mio. m3 og afleder regnvand samt vejvand.

Hjemmeside

PROVAS

Provas står for professionel håndtering af vand, affald og spildevand til Haderslev Kommune. Fokus på bæredygtige og langsigtede løsninger på alle områder, med den mindst mulige påvirkning af miljøet. Provas ejer tre vandværker, tre genbrugspladser, 14 renseanlæg, cirka 972 km spildevandsledninger og 419 km vandledninger.

Hjemmeside

Ringsted Forsyning

Har 43 kompetente medarbejdere, med stor ekspertise på hver deres fagområder, der er ansvarlig for levering af vand, spildevand, og varme for Ringsted forsyning. Vandforsyningen forsyner borgerne med godt og rent drikkevand. Kloakforsyningen afleder og renser spildevand fra virksomheder og private husstande og varmeforsyningen forsyner borgerne med fjernvarme. Varme og vandforsyningen skal økonomisk hvile i sig selv, hvilket betyder, at virksomheden hverken må give overskud eller underskud, når regnskaberne betragtes over en årrække.

Hjemmeside

BlueKolding

Har 42 medarbejdere som årligt håndterer 100-200 projekter relateret til administration, drift og udvikling af både selskabet, kloaksystemet og renseanlæggene for Koldings 33.000 husstande. Omkring 50 af disse projekter gennemføres med budgetter på eller over en halv million kroner. Den samlede omsætning ligger årligt i omegnen af 100-110 millioner kroner i kloakprojekter. Pionerer indenfor klima og miljø i Kolding By og Kommune.

Hjemmeside

Hvad er vigtigt for disse organisationer?

 • Holde sig indenfor den aftalte overordnede årlige budgetramme (godkendt af ejere og bestyrelse)
 • Effektiv finans-, tids- og kvalitetskontrol af eksterne leverandører og samarbejdspartnere
 • Løbende tilpasning og prioritering af porteføljen af projekter baseret på ressource tilgængelighed og økonomi
 • Forudse og undgå flaskehalse – flaskehalse kan skabe forsinkelser
 • Opsamle viden og erfaring systematisk til brug for kommende budgetter og planer
 • Integration with ERP-finansielle systemer

MPI anvendes til

 • Kort og langtids planlægning af anlægs – og udviklingsprojekterPuzzle Pieces
 • Projekt- og finansiel planlægning og opfølgning
 • Projekt, økonomi– og ressource ledelse
 • Opsamling af data/informationer til brug for analyser og rapporter
 • Evaluering, budgetkontrol og opfølgning på estimater
 • Kommunikation af planer, analyser og rapporter

Resultater

checkbox icon   En mere effektiv administration. En nemmere hverdag.

checkbox icon   Løbende forbedringer. Bedre planlægning og lavere budgetter. Højere produktivitet.

checkbox icon  Højere forudsigelighed. Minimering af omkostninger ved ændring af planer.

checkbox icon   Agilitet. Hurtigere og bedre reaktion (scenarie planlægning) til de uundgåelige forstyrrelser og hurtig, præcis information.

[raw][/raw]