Seminar


Tilmelding til Seminar: Bedre planlægning og styring

Marstrand Innovation A/S har hermed fornøjelsen af at invitere dig/jer til et af vores to ledelsesseminarer i december måned.

Vi afholder det ene møde i Skanderborg hos DANVA d. 7. december (12.45 – 16.00) og det andet møde i København den 8. december (12.45 -16.00) på vores kontor, Roskildevej 522 , 2605 Brøndby.

[contact_bank form_id=3]

Få værdifuld inspiration til hvordan dit selskab får det maksimale ud af investeringsbudgetterne gennem integreret planlægning og styring af aktiviteter, ressourcer og økonomi.

Vandselskaber står over for store udfordringer: Mange samtidige projekter, snævre økonomiske rammer, stigende servicekrav og nye teknologiske muligheder. Fremover bliver selskaberne holdt til ilden med benchmarking også for investeringer.

Projekterne er i sig selv komplekse med mange aktiviteter, lange forløb, leverandører, milepæle, kvalitetskrav. Samtidig er der begrænset ressourcekapacitet. Økonomistyringen er kompleks med konteringer på forskellige konti.

Der sker ændringer undervejs, blandt andet ekstra arbejder og forsinkelser der gør at der løbende skal prioriteres og planlægges for at udnytte ressourcerne optimalt og holde sig indenfor årsbudgettet.

Seminaret henvender sig til ledelsesgruppen i vandselskaberne.

 

PROGRAM

12.45 Velkomst til deltagerne Nils Marstrand, Marstrand Innovation A/S
13.00 Asset Management, hvorfor og hvordan?  *) Mads Bayer, Økonomidirektør, Aarhus Vand A/S (OBS. Kun i Skanderborg)
Strategiplanlægning hos Kalundborg Forsyning  **) Hans-Martin Friis Møller, Direktør, Kalundborg Forsyning (OBS. Kun i Brøndby)
13.45 Effektiviseringsprocessen hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed Christina Søndergaard, afdelingschef
14.30 Pause  
14.45 Planlægning og styring i praksis hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed, demo Christina Søndergaard og Bjørn Elkær Andersen (MI)
15.30 Perspektiv diskussion og afrunding
16.00 Forfriskninger

 

*)   Hør hvilke tanker Aarhus Vand har for at få mere værdi ud af vedligeholdelsesinvesteringerne og bliv inspireret til hvordan asset management organisatorisk kan implementeres i vand- og spildevandsselskaber.

**) Strategiplanlægning i vandselskaberne er i høj grad præget af lovgivningen og kommunal planlægning, hvilket betyder, at strategien løbende bliver revideret. Påvirkningerne kan afstedkomme ændringer af projektplanlægningen hvilket kan give helt andre økonomiske konsekvenser end forventet.

Vi ser frem til at høre fra dig/jer og til en spændende eftermiddag.

[raw]

[/raw]

[raw][/raw]